HP LaserJet 4050 Printer series - Riktlinjer för att packa skrivaren vidretur

background image

Riktlinjer för att packa skrivaren
vid retur

Ta bort och behåll eventuella DIMM-kort (dual in-line memory
module) som är installerade i skrivaren (sidan C-3).

Ta bort och behåll alla extra tillbehör som är installerade
i skrivaren (t ex enheten för dubbelsidig utskrift eller
hårddisken).

Ta bort och behåll tonerkassetten.

Viktigt

Förhindra skador på tonerkassetten genom att förvara den
i originalförpackningen eller förvara den på sådant sätt att den inte
utsätts för ljus.

Använd den ursprungliga kartongen och förpacknings-
materialet om så är möjligt. (Fraktskador som uppstått på grund
av felaktigt emballage faller inom kundens ansvarsområde.) Om
förpackningsmaterialet inte längre är tillgängligt måste du
skaffa lämpligt, nytt material på annat sätt.

Bifoga om möjligt utskriftsexempel och 50 till 100 pappersark
eller annat material som det inte går att skriva ut på.

Bifoga en helt ifylld kopa av blanketten för serviceinformation
(sidan 144).

HP rekommenderar att du tar ut en transportförsäkring.

background image

SW

Kapitel 5: Service och support

141