HP LaserJet 4050 Printer series - Pappersspecifikationer

background image

Pappersspecifikationer

HP LaserJet-skrivare ger utmärkt utskriftskvalitet. Denna skrivare
kan hantera många olika material, t ex arkskuret papper (inklusive
returpapper), kuvert, etiketter, OH-film och papper i specialstorlekar.
Egenskaper som vikt, fiberriktning och fukthalt är viktiga faktorer
som påverkar skrivarens prestanda och utskriftskvaliteten.

Skrivaren kan använda många olika papper och andra material så
länge som dessa uppfyller specifikationerna i denna handbok.
Material som inte uppfyller kraven kan förorsaka följande problem:

dålig utskriftskvalitet

ofta förekommande papperstrassel

onödig förslitning av skrivaren som kan göra att den måste
reparareras

Obs!

Du får det bästa utskriftsresultatet om du endast använder papper
och material från HP. Hewlett-Packard kan inte rekommendera
användningen av andra märken. Eftersom dessa material inte
tillverkas av HP kan HP varken påverka eller kontrollera materialets
kvalitet.

Det är möjligt att papperet uppfyller alla kraven i specifikationerna,
men att det ändå inte ger tillfredsställande utskriftsresultat. Detta
kan bero på felaktig hantering, oacceptabel temperatur eller
luftfuktighet, eller andra förhållanden som HP inte kan råda över.

Kontrollera alltid att papperet du tänker köpa uppfyller kraven
i specifikationerna i denna användarhandbok och i

HP LaserJet

Printer Family Paper Specification Guide

(Anvisningar för att

beställa denna handledning finns på sidan 11). Gör alltid
provutskrifter innan du köper in större papperskvantiteter.

Viktigt

Om du använder papper som inte uppfyller kraven i HP:s
specifikationer kan det uppstå skrivarfel som kräver reparation.
Denna reparation täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller
serviceavtal.

background image

SW

Specifikationer

A-3