HP LaserJet 4050 Printer series - Etiketter

background image

Etiketter

Viktigt

Undvik att skada skrivaren genom att endast använda etiketter som
rekommenderas för användning i laserskrivare.

Om du får problem vid utskrift av etiketter ska du använda Fack 1
och öppna det bakre utmatningsfacket.

Skriv bara ut på etikettarken en enda gång.

Etiketternas utförande

Beakta kvaliteten i varje ingående komponent när du väljer etiketter:

Klister: Klister eller självhäftande material måste vara stabilt
vid 205° C, som är skrivarens maximala temperatur.

Arrangemang: Använd bara sådana etiketter som inte har
någon del av stödarket frilagt. Etiketterna kan ramla av ark som
har tomrum mellan etiketterna, vilket kan ge upphov till allvarliga
matningsproblem.

Buktning:

Etiketterna måste ligga plant före utskriften och det

får inte förekomma buktning på mer än 13 mm i någon riktning.

Skick:

Använd inte etiketter som har skrynklor eller bubblor,

eller etiketter som visar andra tecken på att lossna från
stödarket.

Anvisningar för hur du skriver ut på etiketter finns på sidan 53.