HP LaserJet 4050 Printer series - Kuvert

background image

Kuvert

Kuvertens utförande

Kuvertens utförande är en mycket viktig faktor. Kuvertens vikning
kan variera avsevärt, inte bara mellan olika tillverkare utan även
inom en och samma kartong. Kuvertens kvalitet är avgörande för
utskriftsresultatet. Beakta följande komponenter när du väljer
kuvert:

Vikt:

Kuvertpapperets vikt får inte överstiga 105 g/m

2

. Högre

vikt kan förorsaka felmatning.

Utförande:

Kuverten ska ligga plant med mindre än 6 mm

buktning före utskriften och de får inte innehålla luft. (Kuvert
som innehåller luft kan vålla problem.)

Skick:

Kuverten får inte vara skrynkliga, trasiga eller skadade

på annat sätt.

Storlekar i Fack 1: Från 76 x 127 mm till 216 x 356 mm.

Storlekar i den extra kuvertmataren: Från 90 x 160 mm till
178 x 254 mm.

Om det inte finns en extra kuvertmatare ska du alltid skriva ut kuvert
från Fack 1 (sidan 47). Anvisningar för utskrift med den extra
kuvertmataren finns på sidan 49. Om kuverten skynklar sig kan du
pröva med att öppna det bakre utmatningsfacket.

background image

A-12

Specifikationer

SW

Kuvert med dubbelsidiga sömmar

Ett kuvert som har dubbelsidiga sömmar har lodräta sömmar
i kuvertets båda ändar i stället för diagonala sömmar. Kuvert med
detta utförande kan ha en tendens att skrynklas. Om du använder
sådana kuvert måste sömmarna gå ända ner till kuvertets hörn som
i nedanstående bild.

Figur A-1

Kuvert med dubbelsidiga sömmar

Kuvert med självhäftande remsor eller flikar

Kuvert som har en borttagningsbar klisterremsa eller flera flikar som
ska vikas vid förseglingen måste ha klister som klarar värmen och
trycket i skrivaren. De extra flikarna och remsorna kan förorsaka
skrynklor och veck på kuverten samt matningsproblem.

Acceptabelt

Oacceptabelt

background image

SW

Specifikationer

A-13

Marginaler på kuvert

I följande tabell visas normala adressmarginaler för kuvert i formatet
Commercial nr 10 och E65.

Obs!

Marginalerna måste minst vara 15 mm från kuvertkanterna för att
utskriftsresultatet ska bli bra.

Förvaring av kuvert

Förvaringen av kuverten är viktig för utskriftskvaliteten. Kuverten
ska förvaras liggande. Om det kommer in luft i ett kuvert skapas en
luftbubbla som gör att kuvertet kan skrynklas under utskriften.