HP LaserJet 4050 Printer series - Storlekar och vikt för papper

background image

Storlekar och vikt för papper

*

Skrivaren stöder många pappersstorlekar. Kontrollera vilka storlekar som stöds i skrivarprogramvaran.
Anvisningar för att skriva ut på papper i specialstorlekar finns på sidan 56.

** Kapaciteten kan variera, beroende på papperets vikt och tjocklek samt yttre förhållanden.
*** Mindre storlekar än 127 mm ska matas med kortsidan först (stående).

Storlekar och pappersvikter som kan användas i Fack 1

Fack 1

Dimensioner

*

Vikt Kapacitet

**

Minsta storlek
(special)

76 gånger 127 mm

***

60 till 199 g/m

2

100 ark papper

75 g/m

2

Största storlek

216 gånger 356 mm

OH-film

Samma som de minsta
och största storlekarna
ovan.

Tjocklek:
0,099 till 0,114 mm

75 ark OH-film

Etiketter

Tjocklek:
0,127 mm till
0,178 mm

50 etiketter

Kuvert

75 till 105 g/m

2

10 kuvert

background image

A-4

Specifikationer

SW

*

Skrivaren stöder många pappersstorlekar. Kontrollera vilka storlekar som stöds i skrivarprogramvaran.

** Kapaciteten kan variera, beroende på papperets vikt och tjocklek samt yttre förhållanden.
*** Anvisningar för att skriva ut på papper i specialstorlekar finns på sidan 56.

*

Skrivaren stöder många pappersstorlekar. Kontrollera vilka storlekar som stöds i skrivarprogramvaran.

** Kapaciteten kan variera, beroende på papperets vikt och tjocklek samt yttre förhållanden.

Storlekar och pappersvikter som kan användas i Fack 2
(HP LaserJet 4050 T/4050 TN)

Fack 2 och 3

(HP LaserJet

4050 T och

4050 TN)

Dimensioner

*

Vikt

Kapacitet

**

Letter

216 gånger 279 mm

60 till 105 g/m

2

250 ark papper med

vikten 75 g/m

2

50-100 ark OH-film

A4

210 gånger 297 mm

Executive

191 gånger 267 mm

Legal

216 gånger 356 mm

B5 (ISO)
(special

***

)

176 gånger 250 mm

B5 (JIS)

182 gånger 257 mm

A5 (special

***

)

148 gånger 210 mm

Storlekar och pappersvikter som kan användas i Fack 2
(HP LaserJet 4050 /4050 N)

Fack 2

(HP LaserJet

4050 och

4050 N)

Dimensioner

*

Vikt Kapacitet

**

Letter

216 gånger 279 mm

60 till 105 g/m

2

500 ark ppper med

vikten 75 g/m

2

50-100 ark OH-film

A4

210 gånger 297 mm

Legal

216 gånger 356 mm

background image

SW

Specifikationer

A-5

*

Skrivaren stöder många pappersstorlekar. Kontrollera vilka storlekar som stöds i skrivarprogramvaran.

** Kapaciteten kan variera, beroende på papperets vikt och tjocklek samt yttre förhållanden.
*** Anvisningar för att skriva ut på specialpapper finns på sidan 56.

Storlekar och pappersvikter som kan användas i det extra facket för 500 ark

Extra fack för

500 ark

Dimensioner

*

Vikt

Kapacitet

**

Letter

216 gånger 279 mm

60 till 105 g/m

2

500 ark papper med

vikten 75 g/m

2

50-100 ark OH-film

A4

210 gånger 297 mm

Executive

191 gånger 267 mm

Executive (JIS)
(special

***

)

216 gånger 330 mm

16K (special

***

)

197 gånger 273 mm

Legal

216 gånger 356 mm

B5 (ISO)
(special

***

)

176 gånger 250 mm

B5 (JIS)

182 gånger 257 mm

A5 (special

***

)

148 gånger 210 mm

Special

***

148 gånger 210 mm
till
216 gånger 356 mm

background image

A-6

Specifikationer

SW

*

Skrivaren stöder många pappersstorlekar. Kontrollera vilka storlekar som stöds i skrivarprogramvaran.

** Kapaciteten kan variera, beroende på papperets vikt och tjocklek samt yttre förhållanden.

Storlekar och pappersvikter som kan användas i det extra kuvertmataren

Extra

kuvertmatare

Dimensioner

*

Vikt

Kapacitet

**

Minsta storlek

90 gånger 160 mm

75 till 105 g/m

2

75 kuvert

Största storlek

178 gånger 254 mm

Storlekar och pappersvikter som kan användas i tillbehöret för dubbelsidig utskrift

Tillbehöret för

dubbelsidig

utskrift

Dimensioner Vikt

Kapacitet

Letter

216 gånger 279 mm

60 till 105 g/m

2

Ej tillämpligt

A4

210 gånger 297 mm

Executive

191 gånger 267 mm

Legal

216 gånger 356 mm

B5 (JIS)

182 gånger 257 mm

background image

SW

Specifikationer

A-7