HP LaserJet 4050 Printer series - Menyn Återställning

background image

Menyn Återställning

Var försiktig när du använder denna meny. Du kan förlora buffrade
siddata eller inställningar i skrivarkonfigurationen när du väljer
alternativ i denna meny. Återställ endast skrivaren under följande
omständigheter:

Du vill återupprätta skrivarens standardinställningar.

Kommunikationen mellan skrivaren och datorn har brutits.

Du använder både en seriell och en parallell I/O-port och det är
något fel på den ena porten.

Alternativen i menyn Återställning tömmer allt minne i skrivaren
medan knappen

[Avbryt utskrift]

endast tar bort den aktuella

utskriften.

Obs!

Funktionerna för Behåll utskrift tas bort om det inte finns en hårddisk
i skrivaren.

background image

SW

Kontrollpanelens menyer B-25

Menyn Återställning

Alternativ

Förklaring

ÅTERSTÄLL MINNE

Detta alternativ tömmer skrivarbufferten och bufferten för aktiv
I/O-indata samt gör kontrollpanelens standardinställningar till de
aktuella inställningarna.

Om du återställer minnet under en utskrift kan detta ge upphov till
dataförlust.

ÅTERST LEVERANS-

INSTÄLLNINGAR

Detta alternativ utför en enkel återställning och återupprättar de
flesta av leveransinställningarna (standardinställningarna).
Alternativet tömmer också indatabufferten för det I/O som är aktivt.

Det kan hända att data försvinner om du återställer minnet under
en utskrift.

ÅTERST AKTIV

I/O-KANAL

Detta alternativ utför en enkel återställning och tömmer in- och
utdatabuffertarna (endast för de I/O som är aktiva).

Det kan hända att data försvinner om du återställer minnet under
en utskrift.

ÅTERST ALLA

I/O-KANALER

Detta alternativ utför en enkel återställning och tömmer in- och
utdatabuffertarna för alla I/O.

background image

B-26

Kontrollpanelens menyer

SW

background image

SW

Skrivarminne och utökning

C-1

C