HP LaserJet 4050 Printer series - Menyn Pappershantering

background image

Menyn Pappershantering

När inställningarna för pappershantering är rätt inställda på
kontrollpanelen kan du skriva ut genom att välja typ och
pappersformat i skrivardrivrutinen eller ett tillämpningsprogram.
Ytterligare upplysningar finns på sidan 65.

Vissa alternativ i denna meny (t ex dubbelsidig utskrift och manuell
matning) kan väljas i ett tillämpningsprogram eller i skrivardrivrutinen
(om rätt drivrutin är installerad). Inställningar i drivrutin och
programvara åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
Ytterligare upplysningar finns på sidan 59.

Menyn Pappershantering

Alternativ Värden

Förklaring

KUVERTMATARE

=COM10

Upplysningar om
kuvertformat
som stöds finns
på sidan A-3.

Detta alternativ visas bara när den extra
kuvertmataren är installerad. Ställ in värdet så
att det motsvarar formatet på de kuvert som för
närvarande finns i kuvertmataren.

KUV MAT, PAPPR

=VANLIGT

Upplysningar om
materialtyper
som stöds finns
på sidan 66.

Detta alternativ visas bara när den extra
kuvertmataren är installerad. Ställ in värdet så
att det motsvarar typen på de kuvert som för
närvarande finns i kuvertmataren.

FACK 1, LÄGE=

FÖRSTA

FÖRSTA

MAGASIN

Avgör hur skrivaren kommer att använda Fack 1.

FÖRSTA

: Om det finns papper i Fack 1 kommer

skrivaren att först hämta papper från detta fack.

MAGASIN

: Du måste ange ett pappersformat för

Fack 1 med alternativet

FACK 1, STORLEK

(nästa alternativ i denna meny när inställningen
är

FACK 1, LÄGE=MAGASIN

). Detta gör att

Fack 1 kan användas som ett reserverat fack.

Ytterligare upplysningar finns på sidan 63.

FACK 1, STORLEK=

LETTER

Upplysningar om
pappersformat
som stöds finns
på sidan A-3.

Detta alternativ visas bara när inställningen är

FACK 1, LÄGE= MAGASIN

. Ställ in värdet så

att det motsvarar formatet på det papper som
för närvarande finns i Fack 1.

FACK 1 PAPPR=

VANLIGT

Upplysningar om
materialtyper
som stöds finns
på sidan 66.

Detta alternativ visas bara när inställningen är

FACK 1, LÄGE= MAGASIN

. Ställ in värdet så

att det motsvarar typen på det material som för
närvarande finns i Fack 1.

background image

SW

Kontrollpanelens menyer B-7

FACK 2 PAPPR=

VANLIGT

Upplysningar om
materialtyper
som stöds finns
på sidan 66.

Ställ in värdet så att det motsvarar typen på det
material som för närvarande finns i Fack 2.

FACK 3 PAPPR=

VANLIGT

Upplysningar om
materialtyper
som stöds finns
på sidan 66.

Detta alternativ visas bara när Fack 3 är
installerat. Ställ in värdet så att det motsvarar
typen på det material som för närvarande finns
i Fack 3.

FACK 4 PAPPR=

VANLIGT

Upplysningar om
materialtyper
som stöds finns
på sidan 66.

Detta alternativ visas bara när Fack 4 är
installerat. (Detta fack finns bara på
skrivarmodellerna 4050 T och 4050 TN.) Ställ
in värdet så att det motsvarar typen på det
material som för närvarande finns i Fack 4.

MANUELL MATN=AV

AV

Manuell matning från Fack 1 i stället för
automatisk matning från ett fack. När
inställningen är

MANUELL MATN=PÅ

och Fack 1

är tomt frånkopplas skrivaren när den får ett
jobb och då visas meddelandet

MANUELL

MATNING [PAPPER STL]

.

Ytterligare upplysningar finns på sidan 64.

DUBBELSIDIG=AV AV

Detta alternativ visas bara när det finns ett
installerat tillbehör för dubbelsidig utskrift. Ställ
in värdet till

för att skriva ut på papperets

båda sidor eller

AV

för att bara skriva ut på

papperets ena sida.

Ytterligare upplysningar finns på sidan 41.

BINDNING=

LÅNGSIDA

LÅNGSIDA

KORTSIDA

Detta alternativ visas bara när det finns ett
installerat tillbehör för dubbelsidig utskrift och
alternativet för dubbelsidig utskrift är på. Välj
längs vilken sida bindningen ska kunna ske vid
dubbelsidig utskrift.

Ytterligare upplysningar finns på sidan 41.

ÅSIDOSÄTT

A4/LETTER=NEJ

NEJ

JA

Välj

JA

för att skriva ut på papper i formatet

Letter när du sänder ett dokument som ska
skrivas ut på A4 och det inte finns något
A4-papper i skrivaren (eller för att skriva ut på
formatet A4 när du sänt ett dokument som ska
skrivas ut på formatet Letter och inget papper
i detta format finns i skrivaren).

Menyn Pappershantering (fortsättning)

Alternativ Värden

Förklaring

background image

B-8

Kontrollpanelens menyer

SW

KONFIGURERA

FIXERING=NEJ

NEJ

JA

Konfigurera fixeringsläget som hör samman
med de olika materialtyperna. (Detta är bara
nödvändigt om du har problem med att skriva
ut på vissa materialtyper.)

NEJ

: Alternativen på menyn för fixeringslägen

är inte tillgängliga.

JA

: Ytterligare alternativ visas (se nedan).

Obs!

Om du vill se standardläget för fixering för olika
material ska du välja

JA

, rulla bakåt till menyn

Information och skriva ut en menykarta
(sidan B-4).

[TYP]=

NORMAL

NORMAL

LÅG

HÖG

Detta alternativ visas bara när inställningen
är

KONFIGURERA FIXERING=JA

. De flesta

materialtyper är genom förval inställda till

NORMAL

.

Med följande undantag:

GROVT=HÖG
OH-FILM=LÅG

(Inställningarna

HÖG

och

LÅG

är endast

tillgängliga för formaten A4, Letter och Legal.)

En fullständig lista över materialtyper som
stöds finns på sidan 66.

Menyn Pappershantering (fortsättning)

Alternativ Värden

Förklaring

background image

SW

Kontrollpanelens menyer B-9

Menyn Utskriftskvalitet

Vissa alternativ i denna meny kan väljas i ett tillämpningsprogram
eller i skrivardrivrutinen (om rätt drivrutin är installerad).
Inställningar i drivrutin och programvara åsidosätter inställningarna
på kontrollpanelen. Ytterligare upplysningar finns på sidan 59.