HP LaserJet 4050 Printer series - Menyn Utskriftskvalitet

background image

Menyn Utskriftskvalitet

Alternativ Värden

Förklaring

UPPLÖSNING=

FASTRES 1200

300

600

FASTRES 1200

PRORES 1200

Välj upplösningen från följande värden:

300

: Ger enkel utskriftskvalitet vid full hastighet

(17 sidor/min). 300 dpi (dots per inch)
rekommenderas för vissa bitmappade
teckensnitt och bilder samt för kompatibilitet
med skrivarna i serien HP LaserJet III.

600

: Ger hög utskriftskvalitet vid full hastighet

(17 sidor/min).

FASTRES 1200

: Ger optimal utskriftskvalitet

(som är jämförbar med 1200 dpi) vid
skrivarens maximala hastighet (17 sidor per
minut i formatet Letter/16 sidor per minut
i formatet A4).

PRORES 1200

: Ger optimal utskriftskvalitet

(äkta 1200 dpi) vid hälften av skrivarens
maximala hastighet.

Obs!

Det är bäst att ställa in sidorienteringen
i skrivardrivrutinen eller
tillämpningsprogrammet. (Inställningar
i drivrutin och programvara åsidosätter
inställningarna på kontrollpanelen.)

RET=NORMAL

AV

LJUS

NORMAL

MÖRK

Använd skrivarens REt-inställning (Resolution
Enhancement technology) för att utskriften ska
få jämna vinklar, kurvor och kanter.

REt påverkar inte utskriftskvaliteten när
upplösningen är inställd till ProRes 1200. Alla
andra upplösningar, inklusive FastRes 1200,
förbättras med REt.

Obs!

Det är bäst att ändra REt-inställningen
i skrivardrivrutinen eller tillämpnings-
programmet. (Inställningar i drivrutin och
programvara åsidosätter inställningarna på
kontrollpanelen.)

background image

B-10

Kontrollpanelens menyer

SW

ECONOMODE=AV

AV

Slå på EconoMode (för att spara på tonern)
eller stäng av läget (för att få hög utskriftskvalitet).

EconoMode skapar utskrifter med
korrekturkvalitet genom att minska mängden
toner som används på sidan med upp till 50 %.

Viktigt

HP rekommenderar inte en ständig användning
av EconoMode. (Om EconoMode alltid används
kan det hända att tonern räcker längre än de
mekaniska delarna i tonerkassetten.)

Obs!

Det är bäst att slå på eller stänga av
EconoMode i skrivardrivrutinen eller
tillämpningsprogrammet. (Inställningarna
i drivrutin och programvara åsidosätter
inställningarna på kontrollpanelen.)

TONERTÄTHET=3

1

2

3

4

5

Du gör utskriften ljusare eller mörkare genom
att ändra inställningen för tonertäthet.
Inställningarna går från 1 (ljus) till 5 (mörk),
men standardinställningen 3 ger vanligen bäst
resultat.

Använd en lägre inställning för tonertäthet för
att spara på tonern.

Obs!

Det är bäst att ändra inställningen för
tonertäthet i skrivardrivrutinen eller
tillämpningsprogrammet. (Inställningar
i drivrutin och programvara åsidosätter
inställningarna på kontrollpanelen.)

SKAPA

RENGÖRINGSSIDA

Du kan inte välja
något värde.

Tryck på

[Välj]

för att skriva ut en

rengöringssida (för att ta bort överflödig toner
från fixeringsenheten).

Om rengöringssidan ska fungera som avsett
ska du skriva ut den på vanligt kopieringspapper
(inte på finpapper eller grovt papper). Följ
anvisningarna på rengöringssidan.

Ytterligare upplysningar finns på sidan 86.

BEARBETA

RENGÖRINGSSIDA

Du kan inte välja
något värde.

Detta alternativ visas bara när en rengöringssida
skapats (enligt ovanstående beskrivning).

Tryck på

[Välj]

för att bearbeta rengöringssidan.

Menyn Utskriftskvalitet (fortsättning)

Alternativ Värden

Förklaring

background image

SW

Kontrollpanelens menyer B-11