HP LaserJet 4050 Printer series - Kontrollera minnesinstallationen

background image

Kontrollera minnesinstallationen

Följ dessa anvisningar för att kontrollera att DIMM-kortet är rätt
installerat:

1 Kontrollera att det står

REDO

på skrivarens kontrollpanel när du

slår på skrivaren. Om det visas ett felmeddelande kan du ha
installerat ett DIMM-kort på fel sätt. Kontrollera skrivar-
meddelandena (se sidan 103).

2 Skriv ut en ny konfigurationssida (se sidan 136).

3 Kontrollera avsnittet om minne på konfigurationssidan och jämför

detta med uppgiften på den konfigurationssida du skrev ut före
DIMM-installationen. Om minnesmängden inte ökat kan DIMM-
kortet vara felaktigt installerat (gör om installationen) eller defekt
(pröva med ett nytt DIMM-kort).

Obs!

Om du installerade ett skrivarspråk (typ) ska du kontrollera avsnittet
Installerade typer och tillbehör på konfigurationssidan. Detta avsnitt
ska innehålla det nya skrivarspråket.

background image

C-6

Skrivarminne och utökning

SW