HP LaserJet 4050 Printer series - Syntaxen för skrivarkommandona iPCL5e

background image

Syntaxen för skrivarkommandona
i PCL 5e

Jämför dessa tecken innan du börjar använda skrivarkommandon:

Många skrivarkommandon använder den gemena bokstaven l (

l

)

och siffran ett (

1

) samt den versala bokstaven O (

O

) och siffran noll

(

0

). Dessa tecken kan eventuellt se annorlunda ut på skärmen än

de gör här. Du måste använda exakt rätt tecken och gemen eller
versal bokstav som anges i PCL 5e-skrivarkommandon.

Figur D-1 visar beståndsdelarna i ett typiskt skrivarkommando
(i detta fall ett kommando för sidorientering).

Figur D-1

Beståndsdelarna i ett skrivarkommando

Gemena l:

l

Versala O:

O

Siffran ett:

1

Siffran noll:

0

Styrtecken

(inleder styrkoden)

Värdefält (innehåller både

tecken och siffror)

Tecken för

parameter

Avslutningstecken (versal)

Grupptecken

background image

SW

Skrivarkommandon

D-3