HP LaserJet 4050 Printer series - Så här skrivs styrkoderna

background image

Så här skrivs styrkoderna

Skrivarkommandona börjar alltid med styrtecknet (

?

).

Följande tabell visar hur styrtecknet anges i olika DOS-program.

DOS-program

Vad du ska göra

Vad som visas

Lotus 1-2-3 och Symphony

Skriv

\027

027

Microsoft Word för DOS

Håll ner Alt och skriv

027

på det

numeriska tangentbordet

WordPerfect för DOS

Skriv

<27>

<27>

MS-DOS Edit

Håll ner Ctrl-P och tryck på Esc

MS-DOS Edlin

Håll ner Ctrl-V och tryck på [

^[

dBase

?? CHR(27)+”kommando”

?? CHR(27)+” ”

background image

SW

Skrivarkommandon

D-5