HP LaserJet 4050 Printer series - Välj teckensnitt i PCL 5e

background image

Välj teckensnitt i PCL 5e

PCL 5e-skrivarkommandona för val av teckensnitt finns i PCL 5e
Teckensnittslista (sidan 138). Ett exempel visas nedan. Lägg märke
till de två rutorna teckenuppsättning och teckenstorlek.

Om du inte fyller i dessa variabler använder skrivaren standard-
inställningarna. Om du t ex vill ha en teckenuppsättning som
innehåller linjeritningstecken ska du välja teckenuppsättningen 10U
(PC-8) eller 12U (PC-850). Andra vanliga teckenuppsättningar
visas i tabellen på sidan D-8.

Obs!

Teckensnittens breddsteg är antingen ”fasta” eller ”proportionella”.
Skrivaren innehåller både fasta teckensnitt (Courier, Letter Gothic
och Lineprinter) och proportionella (CG Times, Arial

,

Times New

Roman

m fl).

Teckensnitt med fast breddsteg används vanligen i tillämpningar
som kalkylark och databaser där det är viktigt att de lodräta
kolumnerna blir raka. Teckensnitt med proportionellt breddsteg
används vanligen i text- och ordbehandlingsprogram.

background image

D-6

Skrivarkommandon

SW