HP LaserJet 4050 Printer series - Innehåll

background image

Innehåll

Så här använder du denna online-användarhandbok . . . . . . . . . iii

Så här navigerar du i denna handbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Funktioner i Acrobat Reader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

När du behöver ytterligare upplysningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi

Installation av skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi
Användning av skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

HP Kundtjänst och support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii

Direktanslutna tjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xi

Kundstöd över hela världen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii

HP Kundtjänst och produktreparationer för USA

och Kanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii

Tillgängliga språkalternativ för europeiska

HP Kundtjänstkontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii

Telefonnummer för support i olika länder . . . . . . . . . . . . . . xiv

1

Grundläggande om skrivaren

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Skrivarens funktioner och fördelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
De olika skrivarmodellerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Konfigurationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Skrivarens delar och deras placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Tillbehör och förbrukningsmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Beställningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kontrollpanelens layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Kontrollpanelens lampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kontrollpanelens knappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skrivarens direktanslutna hjälpsystem . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kontrollpanelens menyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Skrivarprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Skrivardrivrutiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Programvara för Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Programvara för Macintosh-datorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Programvara för nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

background image

xvi

Innehåll

SW

2

Utskrift

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Välj utmatningsfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Skriv ut till det övre utmatningsfacket . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Skriv ut till det bakre utmatningsfacket . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Lägg i papper i Fack 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lägg i papper i Fack 2 (4050/4050 N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lägg i papper i Fack 2 och 3 (4050 T/4050 TN) . . . . . . . . . . . . 37
Lägg i papper i det extra facket för 500 ark . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Skriv ut på papperets båda sidor (tillbehöret för dubbelsidig

utskrift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Riktlinjer för dubbelsidig utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Utskrift på specialmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Utskrift på brevpapper, hålat och förtryckt papper . . . . . . . 45
Papperets orientering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Utskrift på kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Skriv ut etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Skriv ut på OH-film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Skriv ut på kort samt på papper i specialformat och

tyngre papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Avancerad utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Använd funktioner i skrivardrivrutinen . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Anpassa användningen av Fack 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Skriv ut enligt papperets typ och format . . . . . . . . . . . . . . . 65
Papperstyper som stöds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Funktionen Behåll utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Snabbkopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Skriv ut ytterligare kopior av ett snabbkopierat dokument . . 67
Ta bort ett lagrat, snabbkopierat dokument . . . . . . . . . . . . . 68

Korrektur och vänta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Skriv ut de återstående kopiorna av ett dokument som

sparats på hårddisken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Ta bort ett dokument som sparats på skrivarens hårddisk . 70

Skriv ut ett privat dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Ange en privat utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Släpp en privat utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ta bort ett privat dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Lagra en utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Skriv ut ett lagrat dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ta bort ett lagrat dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Utskrift med tillbehöret HP Fast InfraRed Receiver . . . . . . . . . . 75

Förbered för utskrift i Windows 9x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Skriv ut ett dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Avbryt och återuppta utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

background image

SW

Innehåll

xvii

3

Skrivarunderhåll

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

HP:s policy för tonerkassetter som inte kommer från HP . . 78
Förvaring av tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Tonerkassettens användningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kontrollera tonernivån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Återställ HP TonerGauge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Fortsätt skriva ut när tonern börjar ta slut . . . . . . . . . . . . . . 80

Rengöring av skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Rutinunderhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4

Problemlösning

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Åtgärda papperstrassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Åtgärda papperstrassel i områdena runt inmatningsfacket . 92
Åtgärda papperstrassel i den extra kuvertmataren . . . . . . . 94
Åtgärda papperstrassel i området runt den övre luckan . . . 96
Åtgärda papperstrassel i området runt tonerkassetten . . . . 98
Åtgärda papperstrassel i utmatningsområdena . . . . . . . . . . 99
Åtgärda papperstrassel i enheten för dubbelsidig utskrift . 100
Åtgärda återkommande papperstrassel . . . . . . . . . . . . . . 102

Skrivarmeddelandenas innebörd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Felmeddelanden för mopydisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Rätta till problem med utskriftskvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Definiera skrivarproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Flödesdiagram för felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Flödesdiagram för felsökning för användare

av Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Felsökning av skrivarens hårddisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Felsökning för PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Felsökning av problem med HP Fast InfraRed Receiver . . . . 131
Kommunikation med tillbehöret HP JetDirect Skrivarserver . . 133

HP JetDirect 10/100TX-skrivarserver . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Kontrollera skrivarens konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Menykartan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Konfigurationssidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
PCL eller PS Teckensnittslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

background image

xviii

Innehåll

SW

5

Service och support

Garantiuppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Service under och efter garantiperioden . . . . . . . . . . . . . . 139

Riktlinjer för att packa skrivaren vid retur . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Hewlett-Packard Begränsad garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Begränsad garanti för tonerkassettens användningstid . . . . . 143
Blankett för serviceinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Villkoren i HP Programvarulicens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Försäljnings- och servicekontor över hela världen . . . . . . . . . 147

A Specifikationer

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Pappersspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2

Storlekar och vikt för papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
Papperstyper som stöds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7
Etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
OH- film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Kort och tungt papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13

Skrivarspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15

Yttre dimensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15
Specifikationer för yttre förhållanden . . . . . . . . . . . . . . . . A-16

Specifikationer för seriell kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-18

B Kontrollpanelens menyer

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
Menyn Snabbkopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2
Menyn Privat/Lagrad utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-3
Menyn Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4
Menyn Pappershantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-6
Menyn Utskriftskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-9
Menyn Utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-11
Menyn Konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-15
Menyn Val för I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-20
Menyn Val för EIO (4050 N och 4050 TN) . . . . . . . . . . . . . . . B-22
Menyn Återställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-24

C Skrivarminne och utökning

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-1
Minnesinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-3

Kontrollera minnesinstallationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-5
Justera minnesinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-6

Installera ett EIO-kort och en enhet för masslagring . . . . . . . . C-8

background image

SW

Innehåll

xix

D Skrivarkommandon

Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
Syntaxen för skrivarkommandona i PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . D-2

Kombination av styrkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-3
Så här skrivs styrkoderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-4

Välj teckensnitt i PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-5
Vanliga PCL 5e-skrivarkommandon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-6

E Bestämmelser

FCC Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-1
Föregångare när det gäller miljövänliga produkter . . . . . . . . . E-2

Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-2
Säkerhetsinformation om material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-5
Konformitetsförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-6

Säkerhetsbestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-7

Laser Safety Statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-7
Canadian DOC Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-7
VCCI Statement (Japan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-7
Laser Statement for Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-8

Ordlista

Sakregister

background image

xx

Innehåll

SW

background image

SW

Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren

1

1