HP LaserJet 4050 Printer series - Kundstöd över hela världen

background image

Kundstöd över hela världen

Kapitlet om service och support i denna användarhandbok
innehåller adresser och telefonnummer för HP:s försäljnings- och
servicekontor i de länder som saknas på nedanstående lista.