HP LaserJet 4050 Printer series - Sakregister

background image

Sakregister

Siffror

1200 dpi B-9
250 ark, pappersfack

pappersorientering 46
pappersspecifikationer A-4

250 ark, pappersfack för

beställa 8

300 dpi B-9
4 hål, papper med

dubbelsidig utskrift 43
orientering 45

500 ark, pappersfack

(4050/4050 N)

beställa 8
fylla på 35
pappersorientering 46
pappersspecifikationer A-4

500 ark, pappersfack (extra)

beställa 8
fylla på 39–40
pappersorientering 46
pappersspecifikationer A-5

600 dpi B-9

A

adaptrar

beställa 10
stiftsanslutningar A-19

aktuella skrivarinställningar

16, 135, 138

akustiska utsläpp A-17
allmänt bruk, papper,

beställa 8

allokera minne för skrivarspråk

B-16, C-6

anpassa användningen av

Fack 1 63, 64

Anpassad installation,

alternativ 21, 22

användarhandbok, beställa 11
användningssida B-5
apper

viktspecifikationer A-3

auktoriserade återförsäljare,

leta reda på,

se sidorna

längst fram viii

avancerad utskrift 31
avancerade utskrifter 60–66
Avbryt utskrift, knapp 13, B-24
avinstallera teckensnitt 25

B

bakgrundsljus, stänga av B-15
Bakgrundsutskrift

(Macintosh) 127

bakre utmatningsfack

anväda 33
placering 4
åtgärda papperstrassel 99

Bearbeta rengöringssida,

inställning B-10

behåll utskrift 67
behålla en utskrift 69
behålla utskrift 69–72
behållen utskrift

skriva ut 69
ta bort 70

bestämmelser,

information E-8

Bindning, inställning 44, B-7
bitöverföring A-18
blankett, serviceinformation

144

blek utskrift, felsökning 118
Borttagningsbara varningar,

inställning 103, B-17

Bred A4, inställning B-14
brevkort A-13–A-14

se även specialpapper

brevpapper

dubbelsidig 43
orientering 45

buffert, ändra storlek C-7
båda sidorna, utskrift med

enheten för dubbelsidig
utskrift,

se dubbelsidig

utskrift, enhet för

böjt papper, felsökning

118, A-7

C

cd-skiva 17
Courier, inställning B-14
CR efter LF, inställning B-14

D

dammskydd

dubbelsidig utskrift, enhet

för 41

Data, lampa 12
data, överföringshastighet

B-21

delar av tecken saknas,

felsökning 118, A-7

delar, placering 4
diabilder,

se OH-film

diagnostik, skrivare 29
dimensioner, papper A-3, A-6
DIMM-kort

beställa 9
installera C-1, C-5
tillbehör 6
utskrift av teckensnittslista

138

direktansluten hjälp 24
display,

se kontrollpanel

DLC/LLC, inställning B-22
dokumentation, beställa 11
DOS, skriva in styrkoder D-3
driftstemperatur A-17
drivrutiner, skrivare 17–24

felsökning

Macintosh 126

hjälpprogram 24
inkluderade med

skrivaren 20

Macintosh 28
välja 24
Windows 22
ytterligare 21

dubbelriktad parallell

kommunikation,
inställning B-21

dubbelsidig enhet,

se

dubbelsidig utskrift, enhet för

dubbelsidig utskrift, enhet för

beställa 8
damm skydd 41
felsökning 102, 125
pappersorientering 43
pappersspecifikationer A-6
riktlinjer 42
utskrift med 41–44
utskriftslayout, alternativ 44
åtgärda papperstrassel 91,

100–102

dubbelsidig utskrift,

se

dubbelsidig utskrift, enhet för

Dubbelsidig, inställning

42, B-7

dubbla sömmar på kuvert,

utskrift på A-12

döpa om skrivaren 127

background image

2

Sakregister

SW

E

EconoMode, inställning B-10
EDO DIMM-kort, beställa 9

se även DIMM-kort

EIO-kort

beställa 10
installera C-8

elektriska specifikationer A-16
energiförbrukning,

se

strömförbrukning

Energy Star E-2
Enhet för mått, inställning B-12
enkel kvalitet, utskrift B-10
EtherTalk, inställning B-22
etiketter

lösa problem med

upprepade trassel 102

specifikationer A-10
utskrift 33, 53–54

exempel

konfigurationssida 137

expandera minne C-1, C-8
extra dubbelsidig utskrift,

enhet för,

se dubbelsidig

utskrift, enhet för

extra kuvertmatare,

se kuvertmatare

extra pappersfack för

500 ark,

se 500 ark,

pappersfack (extra)

extra tillbehör

beställa 6
garanti 139
verifiera installation

136–137

F

Fack 1

anpassa användningen 63
kuvertspecifikationer

A-11, A-13

läge, inställning 63, 64
pappersorientering 46
pappersspecifikationer A-3
papperstrassel, åtgärda 92
placering 4
utskrift kuvert 47, 48
utskrift papper 34
utskrift specialpapper 48,

53–54

utskrift, specialpapper 45
välja bort 125

Fack 1 läge, inställning B-6
Fack 1 Läge=Först 63
Fack 1 Läge=Magasin 63
Fack 1 storlek, inställning B-6
Fack 1 typ, inställning B-6
Fack 2 (4050/4050 N)

fylla på 35
pappersorientering 46
pappersspecifikationer A-4
papperstrassel, åtgärda 92

Fack 2 och 3

(4050 T/4050 TN)

beställa 8
lägga i papper 37
pappersorientering 46
pappersspecifikationer A-4
papperstrassel, åtgärda 92

Fack 2 typ, inställning B-7
Fack 3 typ, inställning B-7
Fack 4 typ, inställning B-7
fack för 250 ark

lägga i papper 37

fast breddsteg, teckensnitt D-5
FastRes 1200 B-9
fel skrivare vald, felsökning

(Macintosh) 127

fel teckensnitt 123, 127
felaktigt utformade tecken,

felsökning 118

fellogg,

se händelselogg

felmeddelanden 103–114

åtgärda upprepade

meddelanden 103

felsökning 89, 138

använda informationsidorna

138

använda informationssidor

135

flödesschema 119, 127
Macintosh 126, 127
papperstrassel 90–102
skrivarmeddelanden

103–114

upprepade papperstrassel

102

utskrfitskvalitet, problem

118, A-7

filkatalog B-4
finländsk laserinformation E-8
flash DIMM-kort, beställa 9
flash-DIMM-kort, beställa

se även DIMM-kort

flikar på kuvert, utskrift

med A-12

flödesschema, felsökning

för Macintosh 126, 127
skrivarfel 119, 127

FontSmart,

se HP FontSmart

formateringsproblem,

felsökning 123

Fortsätt automatiskt,

inställning 103, B-17

fortsätta utskrift med låg

tonernivå 80, 81

frakta skrivaren 140
framsidan nedåt,

utmatningsfack 32

framsidan upp,

utmatningsfack 33

funktioner, skrivare 2
fylla på

kuvertmatare 51

pappersfack 34–40

fylla på kuvert i Fack 1 48
fysiska dimensioner,

skrivarens dimensioner,
skrivarens A-15

förbrukning, ström A-16
förbrukningsmaterial

beställa 11
papper 8
tillgänglighet 6, 11

fördelar, skrivare 2
förlängningsdel 34
försäljnings- och servicekontor

147–159

förtryckt och hålat papper

orientering 45

förtryckt/hålat papper

dubbelsidig utskrift 43

förvaring

kuvert A-13

förvrängd utskrift,

felsökning 123

G

garanti

standard 139
tonerkassett,

begränsad 143

grundläggande utskrift 31
grundläggande

utskriftsuppgifter 58

grå bakgrund, felsökning

118, A-7

gränssnittstillbehör

beställa 10

H

handböcker, beställa 11
hantering av utskrifter 67
hastighet

utskrift A-17
överföra data B-21

Hjälp, knapp, i

skrivardrivrutin 24

hjälpskärmar 24
HP Fast InfraRed Receiver

om 75

HP FIRST,

se installera xi

HP FontSmart 25, C-8
HP Försäljnings-och

servicekontor över hela
världen 147–159

HP JetAdmin 17, 29, 66

installera 29

HP JetDirect-skrivarserverkort

beställa 10
installera C-8
konfigurera

nätverksparametrar B-22

HP JetSend 26
HP Kundtjänst,

se

installera viii

background image

SW

Sakregister

3

HP Kundtjänst,

se sidorna

längst fram x

HP LaserJet 4050-serien,

skrivarkonfigurationer 3

HP LaserJet Paper, beställa 8
HP LaserJet Tonerkassett

återvinning, program för E-3

HP LaserJet tonerkassett

beställa 8

HP LaserJet Utility 28
HP Programlicens, villkor 145
HP Resource Manager 104
HP Resurshanterare 25
HP SupportPack 139
HP TonerGauge 79, 137
HP Underhållsavtal 139
HP-UX 29
hstighet

utskrift B-9

hårddisk

beställa 9
installera C-8
utskrift av

teckensnittslista 138

händelselogg 137, B-4

I

I/O-buffert, inställning B-20
I/O-buffert, ändra storlek C-7
I/O-kort

beställa 10
installera C-8

I/O-tidsutlösning,

inställning B-20

Information, meny B-4
informationssidor, för

felsökning 135, 138

infraröd

utskrift med 75

inmatningsfack, område

kuvertmatare, trassel i 94

inmatningsfack, områden

felsökning 125
papperstrassel 92–94

installera

drivrutiner 20
EIO-kort C-8
HP FontSmart 25
HP JetAdmin 18, 29
HP JetSend 26
masslagringsenheter C-8
minne C-3–C-5
program 17
teckensnitt 25
tonerkassetter 78

installerade typer och tillbehör,

visas på
konfigurationssida 137

inställningar

kontrollpanel 16, B-1–B-24
verifiera aktuella 135, 138

åpveka

skrivarmeddelanden 103

interna teckensnitt 138
IP-adresser, aktuella 137

J

JetAdmin,

se HP JetAdmin

JetSend,

se HP JetSend

justera minnesinställningar

C-6

K

kablar, seriella

beställa 10
felsökning 125
specifikationer A-18, A-20
stiftstilldelning A-20
typer av A-19

kanadiensiska

DOC-bestämmelser E-7

kapacitet, pappersfack

A-3, A-6

kassett

se tonerkassett

KFG EtherTalk,

inställning B-23

KFG Novell, inställning B-22
KFG nätverk, inställning B-22
KFG TCP/IP, inställning B-23
kkorrekturläsa en utskrift 69
klister på kuvert, utskrift

med A-12

klorväten, användning E-2
knappar, kontrollpanel 13
kombifack,

se Fack 1

kombinera styrkoder D-3
kommandon, skrivare D-8

PCL D-6, D-8
syntax D-2–D-3
välja PCL teckensnitt D-5

konfiguration

kontrollera skrivarens

135, 138

Konfiguration, meny 103,

B-15–B-18

konfigurationer

skrivare 3
skrivarens standard B-1

konfigurationssida

exempel 137
utskrift 136–137, B-4

Konfigurera fixering,

menyinställning B-8

konfigurera ProRes 1200 B-19
Konfigurera specialpapper,

inställning B-12

Konformitetsförklaring E-6
konsumtionsvaror,

se

förbrukningsmaterial

kontrollpanel

knappar 13
lampor B-15
layout 12
lights 12
låsa 28
meddelanden 103–114
menyer B-1–B-24
placering 4
språk 119
utskrift av menykarta

16, 135

åsidosätta inställningar 16

kontrollpanelen

felsökning 119

kontrollpanelens menyer

privat/lagrad utskrift,

utskrift, meny B-3

snabbkopiering, meny B-2

konvertera pappersvikter A-9
konvertering till vikter för

amerikanska papper A-9

kopior

utskrift av ytterligare 67

Kopior, inställning B-11
korrektur och vänta,

funktion 69

kort A-13–A-14

se även specialpapper

kuvert

dubbla sömmar A-12
förvaring A-13
lösa problem med

upprepade trassel 102

marginaler 47, A-13
riktlinjer 47
självhäftande remsa på

flik A-12

skrynkliga A-11
skrynkligt 47
specifikationer 47, 49,

A-11, A-13

utskrift 33, 47, 51
utskrift från Fack 1 48
utskrift med

kuvertmatare 49, 51

kuvertmatare

beställa 8
kuvertspecifikationer 47, 49,

A-6, A-11, A-13

papperstrassel, åtgärda 94
sätta i och ta bort 50
utskrift med 49, 51

Kuvertmatare, papper,

inställning B-6

Kuvertmatare, typ,

inställning B-6

kvalitet, utskrift

med låg tonernivå 80, 81
problem 118, A-7

background image

4

Sakregister

SW

L

laddningsbara teckensnitt 138
lagra

tonerkassetter 78
utskrift 73

lagrad utskrift 73

ta bort 74
utskrift 73

lampor

stänga av (Sparläge) B-15

laser

säkerhetsinformation för

Finland E-8

laserinformation för

Finland E-8

LaserJet Utility,

se

HP LaserJet Utility

LaserJet-papper,

se

HP LaserJet-papper

lasersäkerhet, information E-7
LaserWriter-skrivardrivrutin 28
layoutalternativ

dubbelsidig utskrift 44

leta reda på papperstrassel 91
licens för program 145
liggande, orientering B-13
lights

kontrollpanel 12

linjer, felsökning 118
litet papper, hastighet B-19
litet papper, utskrift 33

se även specialpapper

ljud,

seakustiskt utsläpp

ljus utskrift

felsökning 118
ställa in tonertäthet B-10

luftfuktighet,

specifikationer A-17

låsa kontrollpanelen 28
låsa ut pappersfack 65
lös toner, felsökning 118, A-7

M

Macintosh

felsökning flödesschema

126

felsökning med

flödesschema 127

LaserWriter 8 drivrutin 28
nätverkskabelsats,

beställa 10

PPD-filer 20
PPDs 127
program för 28
seriell kabel, beställa 10
skrivardrivrutiner 20, 28
välja annan PPD 127

maksinvarugaranti 139
manuell matning av papper 64
Manuell matning,

inställning B-7

marginaler

kuvert 47, A-13
specialpapper 57

maskinvarugaranti 139
masslagringsenheter

beställa 10
installera C-8

matning av papper, problem

med A-7

maximum papper size 56
meddelanden, skrivare

103–114

media,

se papper

menu map B-4
Meny, knapp 13
menyer, kontrollpanel

B-1–B-24

menykarta

utskrift 16, 135

menyträd,

se menykarta

MEt B-17
miljöspecifikationer

A-16–A-17

miljövänliga produkter

E-2–E-5

akustiska utsläpp A-17
delar 8
energiförbrukning,

se

strömförbrukning

förbrukningsmaterial

papper 8
tillgänglighet 11

garanti

standard 139

konsumtionsvaror,

se

förbrukningsmaterial

ljudutsläpp,

see

akustiska utsläpp

minne expandera C-8
minnesexpansion C-1
papper

specifikationer A-2–A-14

produkt, återtagning,

se produktretur

produktretur 139, 140, 144
reservdelar 11
retur 139, 140
return 144
strömförbrukning A-16, E-2
tonerkassett 8, 78, 81, 143,

E-2–E-4

Minimum installation,

alternativ 21

minimum papper size 56
minne

allokerat för skrivarspråk

B-16

beställa 9
expandera C-1, C-8
information på

konfigurationssidan 137

installationsplacering 4

installera DIMM-kort

C-3–C-5

installera

masslagringsenhet C-8

kontrollera installationen

C-5

ändra I/O-buffertstorlek C-7

minsta pappersstorlek

A-3, A-6

modellnummer, placering 5
MS Windows 3.1, 9x eller NT

help 24
nätverksprogram 29
program 17–26, 29–30
skrivardrivrutiner 20

mörk utskrift, ställa in

tonertäthet B-10

N

Novell NetWare 29
Novell, inställning B-22
ny tonerkassett 78, 118, B-19
Nästa val, knapp 13
nätverk

beställa I/O-kort 10
felsökning 127

Macintosh 126

HP JetAdmin 17, 29
program för 17, 29

O

ofta förekommande

papperstrassel, lösa problem
med 102

OH-film

lösa problem med

upprepade trassel 102

specifikationer A-10
utskrift 32, 55

omfördela toner 80, 81
online-tjänster,

se installera viii

optional tillbehör

beställa 11

orientering

papper 45
stående eller liggande B-13
utskrift båda sidorna av

papperet 43

Orientering, inställning B-13
OS/2-skrivardrivrutin 21
ozonalstrande E-2

P

packa om skrivaren 140
papper

annorlunda första sida 61
beställa 8
byta typ och storlek 65, 66
böjning, felsökning 118, A-7
HP

s märke 8

konvertera pappervikter A-9

background image

SW

Sakregister

5

kort A-13–A-14
manuell matning 64
orientering 45, 46
problem med 118, A-7
riktlinjer A-7
specialstorlek 33, 56, 58
specialtyper 45, 58
specifikationer A-2–A-14
storlekar som kan

användas A-3

storlekar som kan

anändas A-6

trassel, rätta till 90–102, A-7
tungt A-13–A-14
typer som stöds 66, A-7
utskrift efter typ och

storlek 66

utskrift enligt typ och

storlek 65

veck, felsökning 118
viktspecifikationer A-6
vikttabell A-9
åtgärda trassel 90–102

Papper, inställning B-11
pappersbana, rengöra 86
pappersbana, test B-4
pappersfack

aktuell storlek,

inställning 137

anpassa Fack 1 63, 64
beställa 8
felsökning 125
fylla på 34–40
förlängningsdel 34
kombi 34
låsa ut 65
lösa problem med

upprepade trassel 102

åtgärda papperstrassel

90–102

Pappershantering, meny

B-6–B-8

pappersnivå, indikator för, leta

reda på 4

pappersorientering ark,

pappersfack (extra)

pappersspecifikationer A-5

papperstorlek, ratt 40
papperstrassel 90–102

dubbelsidig utskrift, enhet

för 100–101

Fack 1 92
inmatningsfack, områden

92–94

kuvertmatare 94
leta reda på 91
upprepade trassel 102
utmatningsområden 99
övre lucka, område 96

Parallell avanc funktioner,

inställning B-21

Parallell hög hastighet,

inställning B-21

parallellkablar, beställa 10
PCL

allokera minne för C-6
kommandon D-8
syntax D-2–D-3
utskrift av

teckensnittslista B-4

utskrift teckensnittslista 138
välja teckensnitt D-5

PCL 5e-drivrutiner 20

funktion 24

PCL 6-drivrutiner 20

funktion 24

PCL Minne, inställning B-16
PCL Teckenuppsättning,

inställning B-14

PCL Tknstl, inställning B-13
PCL Tkntäthet,

inställning B-13

permanenta teckensnitt 138
PJL commands D-1
PostScript-emulering,

se PS

PPD-filer

välja annan 127

privat utskrift

ange 71
frigöra 71
ta bort 72
utskrift 71

privat/lagrad utskrift B-3
problemlösning, skrivarfel

89, 138

produkt

förbrukningsmaterial

tillgänglighet 6

produkt, återtagande,

se produktretur

produktretur 139, 140, 144
program

Apple LaserWriter

8-drivrutin 28

drivrutiner 17–24
hjälp för drivrutiner 24
HP FontSmart 25
HP JetAdmin 17, 29
HP JetSend 26
HP LaserJet Utility för

Macintosh 28

inkluderade med skrivare 17
licens 145
Macintosh 28
nätverk 17, 29
Windows 17–26, 29–30

proportionella teckensnitt D-5
ProRes 1200 B-9

konfigurera B-19

PS

allokera minne för C-6
drivrutiner

funktion 24

inkluderade med

skrivaren 20

utskrift av teckensnittslista

B-4

utskrift teckensnittslista 138

PS Minne, inställning B-16

R

rak pappersbana 33
Ramdisk, inställning B-18
Ramdiskstorlek, inställning

B-18

ratt, pappersstorlek 40
Redo, lampa 12
registerkort A-13–A-14

se även specialpapper

relativ luftfuktighet A-17
rengöra

pappersbana 86
skrivare 83–84

rengöringssida

använda 86
inställning B-10

Resolution Enhancement

technology (REt),
inställning B-9

REt, inställning B-9
retur 139, 140
riktlinjer

dubbelsidig utskrift 42
etiketter 53–54, A-10
kort 56, A-13–A-14
kuvert 47, A-11
OH-film 55, A-10
ompackning av skrivare 140
papper A-2, A-7
specialpapper 56–57
utskrift på båda sidorna 42

RIP ONCE

om 60

ritklinjer

kuvert A-13

S

SDRAM DIMM-kort, beställa 9

se även DIMM-kort

senaste drivrutiner, erhålla 17
seriell adapter, beställa 10
seriell gränssnittsanslutning,

placering 5

seriella kablar

beställa 10
stiftstilldelning A-20
typer av A-19

serienummer, placering 5, 137
serviceavtal 139

se även installera x

serviceinformation,

blankett 144

serviceinformation,

se sidorna

längst fram viii

sidan skev, felsökning 118

background image

6

Sakregister

SW

sidantal, skrivare 137
Sidskydd, inställning B-17
Skapa rengöringssida,

inställning B-10

Skriv ut PS-fel,

inställning B-14

skrivardrivrutin

annorlunda första sida 61
RIP ONCE 60

skrivardrivrutiner 17–24

felsökning

Macintosh 126

hjälpprogram 24
inkluderade med

skrivaren 20

Macintosh 28
välja 24
Windows 22
ytterligare 21

skrivare

adaptrar A-19
beställa

förbrukningsmaterial 11

delar och placering 4
diagnostik 29
dimensioner A-15
driftstemperatur A-17
drivrutiner 17–24
drivrutiner, Macintosh 28
döpa om 127
fel, felsökning 89, 138
frakta 140
funktioner 2
fysiska dimensioner A-15
hantera i nätverk 29
hjälpprogram 24
informationssidor 135, 138
inställningar, aktuella

135, 138

kommandon D-8
konfiguration 135, 138
kontrollpanelens layout

12–15

meddelanden 103–114
menykarta 16
minne C-1, C-8
packa om 140
PCL-kommandon D-8
program 17–30
relativ luftfuktighet A-17
rengöra 83–86
spara inställning 60
specifikationer A-15–A-17
underhåll 77–87

sats 11, 87

utmatningsfack 32–33
åsidosätta kontrollpanelens

inställningar 22

skrivarrspråk (typ)

drivrutiner 24

skrivarspråk (typ)

allokera minne för B-16

välja standard B-15

skrynkligt papper, felsökning

118, A-13

Snabbinställningar 60
snabbkopia

funktion 67
konfigurationsmenyn B-19
lagra 67
ta bort 68
utskrift 67
ytterligare kopior 67

snabbkopiering, meny B-2
Solaris 29
spara

papper E-2
skrivarinställning 60
ström B-15, E-2
toner B-10, E-2

spara resurser, allokera

minne C-6

Spara resurser,

inställning B-16

Sparläge E-2
Sparläge, inställning B-15
specialpapper

manuell matning 64
marginaler 57
riktlinjer för utskrift 57
specifikationer A-3, A-5
ställa in pappersstorlek

57, 58

utskrift 33, 56, 58
utskrift på 45

speciellt papper

utskrift med 58

specifikationer

akustiska utsläpp A-17
allmänna A-17
elektriska A-16
etiketter A-10
kort A-13–A-14
kuvert A-11, A-13
kuvertmatare A-11
OH-film A-10
papper A-2–A-14
seriell kabel A-20
skrivare A-15–A-17
tungt papper A-13–A-14

specifikationrt

seriell kabel A-18

språk, på kontrollpanelen 119
språk, skrivare (typ)

allokera minne för B-16
drivrutiner 24
välja standard B-15

standardinställningar B-1

återställa B-24

Start, knapp 13
stiftsanslutningar A-19
stiftstilldelning

seriella kablar A-20

storlek, papper A-3, A-6

storleksinställning 66
storleksinställningar 35–40,

51, 56, 58, 65

strömbrytare, placering 4
strömförbrukning A-16
styrkoder 138, D-3

skriva in i DOS D-3

styrtecken

exempel D-2

stående, orientering B-13
ställa in

papperstyp och storlek

65, 66

specialpapper 57, 58

största pappersstorlek

A-3, A-6

Sun OS 29
supportavtal 139

se även installera x

syntax för skrivarkommandon

D-2–D-3

säkerhet

information för

laserprodukter i
Finland E-8

säkerhet, information 137
säkerhetsinformation E-7, E-8
sätta i kuvertmatare 50

T

ta bort kuvertmatare 50
ta bort teckensnitt 25
TCP/IP protokoll,

inställning B-23

TCP/IP, inställning B-22
tecken

felaktigt utformade 118
styr D-3

teckensnitt

beställa DIMM-kort 9
fast breddsteg D-5
felsökning (Macintosh) 127
information om 138
installera och ta bort 25
interna 138
kontrollpanelens

inställningar B-14

laddningsbara 138
proportionella D-5
utskrift av lista 138
välja PCL D-5

teckentäthet/teckenstorlek,

information 138

tillbehör

beställa 8, 11
garanti 139
typer av 6
verifiera installation

136–137

tomt teckenfönster,

felsökning 119

background image

SW

Sakregister

7

toner

felsökning 118, A-7
konsumtion E-2
låg nivå, fortsätta utskrift 80
låg nivåw, fortsätta

utskrift 81

spilla 96
täthet B-10

Toner låg, inställning B-17
Toner låg, meddelande 80
TonerGauge, HP 137
tonerkassett 81

kontrollera tonernivån 79
ny 78, 118, B-19
återställa HP TonerGauge

79

tonerkassetter 78

användningstid 78
begränsad garanti 143
beställa 8
återvinna 78, E-3

Tonertäthet, inställning B-10
TrueType-teckensnitt 25
tungt papper

specifikationer A-13–A-14
utskrift 33, 56

Typ, inställning B-15
typ,

se språk, skrivare (typ)

typinställningar 65, 66,

B-6–B-7

Typisk installation, alternativ

21, 22

U

underhåll av skrivaren 77–87
underhållsmeddelande 87
Underhållsmeddelande,

inställning B-18

underhållssats 11, 87
UNIX,

se HP-UX

Upplösning, inställning B-9
upprepade defekter,

felsökning 118

upprepade papperstrassel,

lösa problem med 102

utmatningsfack 32–33
utmatningsområden

åtgärda papperstrassel 99

utskrfitskvalitet, problem

118, A-7

utskrift 31, 66

avancerade uppgifter 60–66
dubbelsidig 41–44
etiketter 53–54
förbrukningsmaterial,

beställa 8

grundläggande uppgifter

31, 58

hastighet A-17, B-9
konfigurationssida 136–137
kuvert 47, 51, A-11, A-13

från Fack 1 48, A-11

med matare 49, 51

lagra 73
lagrad utskrift 73
manuell matning av

papper 64

med låg tonernivå 80, 81
menykarta 16, 135
OH-film 55
specialpapper 45, 56, 58
speciellt papper 58
teckensnittslista 138
tungt papper 56
utmatningsfack 32–33
vattenstämpel 60

Utskrift, meny B-11–B-14
utskriftshastighet A-17, B-9
Utskriftskvalitet, meny

B-9–B-10

utskriftsupplösning B-9
utsläpp, akustiska A-17

V

Val för EIO B-22–B-23
Val för I/O B-20–B-21
vattenstämpel, utskrift 60
VCCI-information, Japan E-7
veck, felsökning 118
vikt, papper A-3, A-6
vikt, papper,

konverteringstabell A-9

vikt, skrivare A-15
visa händelselogg B-4
vågit papper, felsökning 118
Välj, knapp 13
välja en drivrutin 24
Väljaren, felsökning 126
Värde, knapp 13
växla skrivarspråk 24, B-15

W

Windows

hjälp 24
nätverksprogram 17, 29
program 17–26, 29–30
skrivardrivrutiner 20

Windows NT 3.51 PCL

5e/6-skrivardrivrutin 21

World Wide Web-adresser,

se installera viii

Y

ytterligare drivrutiner,

erhålla 17

Å

Åsidosätta A4 med Letter,

inställning B-7

åsidosätta skrivarinställningar

22

återförsäljare, leta reda på

HP-auktoriserade,

se

sidorna längst fram viii

Återhämta efter

papperstrassel,
inställning B-18

Återst leveransinställningar

B-25

Återställ aktiv I/O-kanal,

inställning B-25

Återställ alla I/O-kanaler,

inställning B-25

Återställ minne,

inställning B-25

återställa

standardinställningar B-24

Återställning, meny B-24
återvinna använda

tonerkassetter 78, E-3

åtgärda

ofta förekommande

meddelanden 103

papperstrassel 90–102

Åtgärda, lampa 12
Åtkomst nekad, menyer låsta,

meddelande 15

Ö

överföra data, hastighet B-21
övre lucka, område, åtgärda

papperstrassel 96

övre lucka, placering 4
övre utmatningsfack

använda 32
placering 4
åtgärda papperstrassel 99

background image

8

Sakregister

SW

background image
background image

Copyright© 1999
Hewlett-Packard Co.