HP LaserJet 4050 Printer series - A.B.D. Federal Communications Commission (FCC) (Fe

background image

A.B.D. Federal Communications Commission
(FCC) (Federal İletişim Kurulu) Bildirisi

Bu aygıt sınanmış ve FCC Yönetmeliklerinin 15. Bölümü
uyarınca B Sınıfı sayısal aygıtlar için belirlenen sınırlara
uyduğu görülmüştür. Bu sınırlar, ev kurulumlarında
elektromanyetik parazite karşı makul ölçüde koruma
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansında
(yüksek frekans) enerji üretmekte ve kullanmakta olup radyo
frekansında enerji yayabilmektedir. Talimatlara uygun olarak
kurulup kullanılmazsa radyo iletişiminde elektromanyetik
parazite yol açabilir. Ancak, belli bir kurulum sonucu parazit
olmayacağının da garantisi yoktur. Bu aygıtın radyo veya
televizyon yayınlarının alımına zararlı parazite yol açıp
açmadığı aygıtı kapatıp açarak saptanabilir. Parazite yol
açması durumunda kullanıcının aşağıdaki yollardan birini
veya birkaçını kullanarak bu paraziti düzeltmeye çalışması
önerilir:

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirme.

Aygıtla alıcı arasındaki uzaklığı arttırma.

Aygıtı alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize veya
devreye bağlama.

Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV
teknisyenine danışma.

Bu yönetmeliklere uymak için blendajlı bir arabirim kablosu
kullanmak gerekir. Hewlett-Packard’ın açık onayı alınmadan
yazıcıda yapılacak değişiklikler ve düzenlemeler kullanıcının
bu aygıtı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

background image

20

HP Fast InfraRed Receiver

TK