HP LaserJet 4050 Printer series - BaskÆ Å inin YapÆlmasÆ

background image

Baskı İşinin Yapılması

1

Taşınır bilgisayarınızı (ya da IRDA kurallarına uygun IR
penceresiyle donatılmış diğer taşınır aygıtı) HP Fast
InfraRed Receiver’la en fazla 1 metre uzaklıkta olmak
üzere hizalayın. Baskı için etkili bir bağlantının
sağlanabilmesi için IR penceresinin, +/- 15 derecelik
bir açıda olması gerekir. Şekil 5’te aygıtların baskı için
gerekli hizalanmaları gösterilmiştir.

Şekil 5

Baskı için Kullanılan Aygıtların Hizalanmaları

1 metre

background image

TK

HP Fast InfraRed Receiver

11

2

İşi bastırın. HP Fast InfraRed Receiver üzerindeki durum
göstergesi yanar ve kısa bir süre sonra yazıcı durum
panelinde

İŞ İŞLENİYOR

iletisi görüntülenir.

Durum göstergesi yanmazsa, HP Fast InfraRed Receiver’ı
gönderici aygıtın üzerindeki IR bağlantı noktasıyla yeniden
hizalayarak baskı işini yeniden gönderin ve Şekil 5’te
gösterildiği gibi bütün aygıtların hizalarını koruyun. Aracın
yerini değiştirmek zorunda kalırsanız (örneğin, kağıt eklemek
amacıyla) bağlantıyı korumak için bütün aygıtların Şekil 5’te
gösterildiği gibi çalışma aralığında kalmalarına dikkat edin.
Ancak böylelikle gerekli bağlantı korunur. Baskı işiniz
tamamlanmadan bağlantı kesilirse, HP Fast InfraRed
Receiver durum göstergesi söner. Bağlantıyı sağlayıp işi
sürdürmek için 40 saniyeniz vardır. Bağlantı bu süre içinde
yeniden kurulursa durum göstergesi yeniden yanar.

Not

Gönderici bağlantı noktası, çalışma aralığından çıkarsa, (bkz.
Şekil 5) ya da bağlantı noktaları arasından geçen herhangi bir
nesne iletimi 40 saniyeden fazla engellerse bağlantı tamamıyla
kesilir. (Bu engel bir el, kağıt, hatta doğrudan gelen güneş ışığı
olabilir.) İşin büyüklüğüne bağlı olarak, HP Fast InfraRed
Receiver’la baskı, doğrudan paralel bağlantı noktasına bağlı
bir kabloyla yapılan baskıdan daha yavaş olabilir.

background image

12

HP Fast InfraRed Receiver

TK