HP LaserJet 4050 Printer series - Sorun Giderme

background image

Sorun Giderme

HP Fast InfraRed Receiver’ı çalıştırırken bir sorunla
karşılaşırsanız şu işlemleri uygulayın:

1

Bilgisayarınızın kullanıcı kılavuzuna bakarak aracın
HP Fast InfraRed Receiver’la uyumlu olduğunu,
Receiver’ın sistem gereklerini karşıladığını ve doğru
yazılım ve donanım yükleme işlemlerini uyguladığınızı
doğrulayın.

2

Sorununuza bir çözüm önerilmiş olup olmadığını görmek
için 14. sayfadaki Sorun Giderme Tablosuna bakın.

3

Sorununuz devam ederse ya da HP Fast InfraRed
Receiver’ınızın bozuk olabileceğini düşünüyorsanız,
kullanıcı kılavuzunun destek bölümüne bakın.

Telefonla aramadan önce lütfen şu bilgileri hazır bulundurun:

Sorunun tanımı

Kullanmakta olduğunuz Windows ya da Mac OS sürümü

Kullanmakta olduğunuz IRDA uyumlu taşınır aygıtın türü

HP Fast InfraRed Receiver’ın seri ve ürün numaraları

background image

14

HP Fast InfraRed Receiver

TK

Sorun Giderme Tablosu

Durum

Çözüm

IR bağlantı noktası durum
göstergesi yanmıyor.

Yazıcının

HAZIR

modunda ve baskı için

kullandığınız IR bağlantı noktasının IRDA uyumlu ve
“10. sayfadaki Baskı İşinin Yapılması” bölümünde
anlatıldığı biçimde çalışma aralığında
bulunduğundan emin olun.

HP Fast InfraRed Receiver’ın yazıcıya doğru
takıldığından emin olun.

Yazıcı yapılandırma sayfasını bastırın. Yüklü
Kişilikler ve Seçenekler
altında “IR PODU (IRDA
Uyumlu)” yazılı olduğunu denetleyin.

Bağlantı kurulamıyor ya da
iletim normalden daha uzun bir
süre alıyor.

IRDA’ya uygun bir aygıt kullanın; aygıt üzerinde
IRDA simgesini arayın ya da IRDA özellikleri için
bilgisayarın kullanıcı kılavuzuna danışın.

Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin IR sürücüsü
içerdiğini ve uygulamanızın uygun HP LaserJet
yazıcı sürücüsünü kullandığından emin olun.
(Karmaşık sayfaların basılmasının daha uzun
süreceğini göz önüne alın.)

HP Fast InfraRed Receiver’ı çalışma aralığının içine,
(bkz. “10. sayfadaki Baskı İşinin Yapılması”)
bağlantının önüne hiçbir nesnenin gelmemesine
dikkat ederek konumlayın. (Bu nesne bir el, kağıt,
kitaplar ve hatta parlak bir ışık olabilir.)

Her iki IR bağlantı noktasının da temiz olmasına (toz
ve yağ olmamasına) dikkat edin.

Herhangi bir tür parlak ışık (güneş ışığı, akkor ışık,
fluoresan ışığı, televizyon ve video gibi aygıtlarda
kullanılan kızılötesi uzaktan kumandadan gelen ışık)
etki edebilir. FIR bağlantı noktalarının hiçbirisine
doğrudan parlak ışığın gelmemesine dikkat edin.

Taşınır aygıtı yazıcıdaki IR bağlantı noktasının daha
yakınına getirin.

background image

TK

HP Fast InfraRed Receiver

15

Yazıcı, belgenin ya da sayfanın
yalnız bir bölümünü basıyor.

İletim sırasında bağlantı kesilmiş.

Taşınır aygıtın iletim sırasında yerini değiştirirseniz
bağlantı kesilebilir. IRDA uyumlu aygıtlar geçici
bağlantı kesintilerinden sonra eski durumularına
dönecek şekilde tasarlanmışlardır. Bağlantıyı
yeniden sağlamak için 40 saniye kadar bir
zamanınız (kullanılan taşınır aygıta bağlı olarak)
vardır.

Baskı işi doğru bir şekilde
gönderildi, fakat yazıcı
basmıyor.

Bağlantı, baskı işinin tamamı henüz yazıcıya
iletilmeden (baskı henüz başlamadan) önce
kesilirse, yazıcı işi basmayabilir.

Yazıcının belleğinin silinmesi için

İş

İptal

tuşuna

bastıktan sonra taşınır aygıtı, çalışma aralığı içinde
yeniden konumlayarak, (bkz. “10. sayfadaki Baskı
İşinin Yapılması”) işi yeniden bastırın.

İletim sırasında IR durum
göstergesi kapanıyor.

Bağlantı kesilmiş olabilir. 40 saniye içinde bağlantıyı
yeniden kurun.

Yazıcının belleğinin silinmesi için

İş

İptal

tuşuna

bastıktan sonra taşınır aygıtı, çalışma aralığı içinde
yeniden konumlayarak, (bkz. “10. sayfadaki Baskı
İşinin Yapılması”) işi yeniden bastırın.

PostScript™ baskı işi
basılmıyor.

Windows’un PostScript sekmesinde yapılandırmayı
kontrol edin: İletişim Kuralları’nın AppleTalk’a
ayarlı olduğunu ve İkili Veri’nin seçilmemiş
olduğunu kontrol edin.

Sorun Giderme Tablosu (Devamı)

Durum

Çözüm

background image

16

HP Fast InfraRed Receiver

TK