HP LaserJet 4050 Printer series - Laser Statement for Finland

background image

laserkirjoitin on käyttäjän

kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen
suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen
turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

%

%

%

%\\\\$$$$####''''JJJJXXXX[[[[&&&&

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle
lasersäteilylle.

%

%

%

%\\\\$$$$]]]]'''']

]&&&&

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

º¾5{¾
HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N, 4050 TN -kirjoittimen sisällä ei ole
käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan
puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi
tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.

%

%

%

%\\\\$$$$####&&&&

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle
lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

%

%

%

%\\\\$$$$]]]]'''']

]&&&&

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas
användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 775-795 nm
Teho 5 mW
Luokan 3B laser

background image

TC

12

1

C

C

C

CD

D

D

D

`—Pßá

`‡OøùÙå'ßáÙÝù'ßá¦

Í`—P'

èt†5

èt†5ÙÝùÜ Ý'49Bú+²mŒÖ6

ÂtÝØ456ŸLlØWeÙÝùm